Information

Info hemsidan

Vindprojektet

Bjurfors säljkampanj  pågår, flera intresserade finns.
Prata gärna med egna vänner som är intresserade av att flytta.

Vindförråd

Resterande vindförråd vid Bagersgatan och Drottningstorget är nu färdigställda.
Även automatisk belysning och vägguttag finns.
Brandvarnare är också uppsatta intill förråden.
Nycklar och information har delats ut av Ingvar till berörda förrådsinnehavare.
Förråden är märkta med lägenhetsnummer.

Nya vattenstammar

Alla lägenheter har nu blivit inkopplade.
Gamla vattenrör i källaren är bortkopplade och skall tas bort
Täckning av nya rör pågår.
Rörmontören räknar med att avslut sitt jobb under oktober.

Kommentera