Vindsförråd

Styrelsen diskuterade på sitt senaste möte frågan om fler vindsförråd. Styrelsen vill än en gång försäkra alla medlemmar att tio nya vindsförråd ska byggas, så att samtliga medlemmar som har rätt till vindsförråd också får det.

Styrelsen måste träffa ett avtal med en ny entreprenör, eftersom det företaget som vi tidigare hade ett avtal med nyligen har dragit sig ur. Vi kommer dock att avvakta till efter extra stämman som vi snart kommer att kalla till. Om stämman beslutar att gå vidare med vindsprojektet, så finns det ekonomiska och praktiska fördelar med att låta samma entreprenör bygga både vindsförråd och vindslägenheter.

Kommentera