Säkerhet

Källardörren vid Drottningtorget har reparerats och förstärkts med brytskydd.
Dörr mot gården från Drottningtorget har nyckel och vred blivit ändrad så att nyckel erfordras vid ingång till gården. Vred från gården till entrén.
Dörrar till skyddsrumsutrustning har reparerats, vid inbrottsförsöket blev låskolv förstörd.

Släpp inte in obehöriga via våra entreer.

Kommentera