Skyddsrum

Styrelsen har fått frågan betr. tillgängligheten till skyddsrummet som finns i fastighetens källare. För närvarande hyr föreningen ut rummet till Oasen.
På vårt möte den 9 mars bestämde vi följande:

1) Med utgångspunkt i hyresavtalet tar vi en dialog med Oasen för att säkerställa att lokalen inom 48 timmar kan ställas i ordning för sitt ändamål.

2) Vi tar kontakt med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att säkra att rummet fungerar som det ska och att den nödvändiga utrustningen finns på plats.

Styrelsen

Kommentera