Extra Stämma

Styrelsen planerar att hålla en Extra Stämma, onsdagen den 16 november kl. 19 (Hörselskadades Förenings lokal).

Vi kommer att lägga fram en prognos för årliga höjningar av månadsavgiften fram till 2031, samt inverkan på dessa höjningar om vi bygger lägenheter på vinden. Vi kommer att presentera konkret information och beräkningar som ni alla kan ta ställning till innan vi röstar om vindsprojektet. Andra viktiga aspekter kring vindsbygget kommer också att belysas.

Underlaget för våra kalkyler och övrig information kommer att skickas ut till alla medlemmar senast 14 dagar innan stämman då det är viktigt för oss i styrelsen att alla Drottninghus medlemmar är välinformerade redan innan stämman. Efterföljande (innan stämman) blir det möjligt att boka in en träff med någon från styrelsen om frågor finns. Vi kan givetvis också svara på frågor under stämman.

Eftersom beslutet som tas den 16 november kan ha långsiktiga implikationer för föreningens och medlemmarnas framtida ekonomi, är det viktigt att alla deltar i omröstningen. Om någon av er inte kan delta den 16 november, så hoppas vi att ni röstar via ombud.

Kommentera