Kompletterade handlingar inför stämman 26/5

Kära medlemmar,

Bifogat kommer kompletterande handlingar inför stämman den 26 maj.

Handlingarna innehåller en motion som styrelsen erhållit samt styrelsens rekommendation till beslut. Vidare kommer en kopia av föreningens underhållsplan och aktuell status när det gäller vinden. De senare dokumenten är för att ge er som medlemmar insyn i styrelsens arbete och för att vi utifrån en gemensam kunskapsplattform ska kunna föra en konstruktiv diskussion om vilken inriktning stämman vill att styrelsen tar i dessa frågor. Det är viktigt att poängtera att dessa dokument endast är diskussionsunderlag, inte konkreta förslag som stämman förväntas rösta om.

Trevlig kväll och väl mött den 26:e!

Ola Johansson, ordf.

Bilaga: kompletterade-handlingar

Kommentera